Tranåslist

Företaget har ett stort sortiment av ramlist. Merparten tillverkas på orten Sommen i norra Småland. Produktionen är en väl avvägd blandning av traditionellt hantverk och modern maskinteknik. Som råvara används uteslutande den nordiska furan. I produktion används enbart material som uppfyller miljömyndigheternas föreskrifter och krav för användande i Sverige.

Läs mer om Tranåslist