Scanlight

Dagsljus påverkar vårt välbefinnande och trenden är att släppa in maximalt med dagsljus. Scanlight är idag ett av de ledande dagsljusföretagen i Sverige. Vi har allt ifrån skjutbara tak, glaspyramider, takljuskupoler, vik/skjut-partier, brandventilation till hela tak- och fasadinglasningar i sortimentet. Vi arbe-tar med ljusarkitektur, därför har vi få standardprodukter , utan anpassar istället oss efter vad du vill ha.

Läs mer om Scanlight