Miljöpolicy

Miljöpolicy

Inom alla verksamheter kan miljörisker förekomma.

För Vallentuna Glas är det speciellt viktigt, att vi är uppmärksamma på de miljökonsekvenser våra produkter och vårt tjänsteutbud ger.

Grundläggande är naturligtvis att Vallentuna Glas och anställda följer de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer.

Men god miljö är mycket mer.

Vi återvinner idag alla bilrutor och från hösten 2003 återvinns allt glas.

Miljöbilar har alltid legat i fokus hos oss, och idag har vi 3 st ladd hybrider (supermiljöbilar) och 1 st 100% elbil.

Vi har valt att köpa in och använda endast 100% förnybar el.

Inför förändringar i verksamheten skall miljöfrågan diskuteras, riskerna kartläggas och konsekvenserna bedömas i samverkan med alla berörda.

Viktigt är, att varje anställd visar ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Var och en skall inte bara följa regler, instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på och omgående rapportera eventuella risker och hot mot miljön internt och externt.

Men god miljö är mycket mer.  Juli 2022 har vi installerat 80 solcells paneler på taket och vi ska producera ca 30 000 kWh/år.
Vilket gör att vi förnyar fordonsflottan och innan år 2023 ska vi ha 6 st 100% elbilar (lastbilar o personbilar), som vi delvis kan ladda med solel.