Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

För Vallentuna Glas AB innebär kvalitet, att i en positiv anda leverera rätt produkt, monterad vid rätt tidpunkt och på ett sätt motsvarar våra kunders förväntningar.

Kvalitet innebär också, att alla medarbetare är delaktiga i företagets resultat samt att vi tar initiativ och visar ansvar gentemot våra kunder.

Vårt uppträdande, handlande och kunnande skall inge förtroende.

Kunderna har rätt att ställa allt högre krav på oss, vilket vi skall se som en utmaning. Vallentuna Glas får aldrig upphöra att försöka bli bättre.

Vallentuna Glas är ett av de äldsta glasmästerierna i Stockholm med 60 års erfarenhet inom branschen.

Vi är stolta över vårt företag, men även de bästa kan bli bättre
– och det gäller även för oss på Vallentuna Glas.

Auktoriserat bilglasmaesteri - Vi hjaelper dig byta bilglas & laga stenskott