Miljöpolicy

Inom alla verksamheter kan miljörisker förekomma.

För Vallentuna Glas är det speciellt viktigt, att vi är uppmärksamma på de miljökonsekvenser våra produkter och vårt tjänsteutbud ger.

Grundläggande är naturligtvis att Vallentuna Glas och anställda följer de
lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer.

Men god miljö är mycket mer.

Vi återvinner idag alla bilrutor och från hösten 2003 återvinns allt glas.

Inför förändringar i verksamheten skall miljöfrågan diskuteras, riskerna
kartläggas och konsekvenserna bedömas i samverkan mes alla berörda.

Viktigt är, att varje anställd visar ett personligt ansvar för hälsa och miljö.
Var och en skall inte bara följa regler, instruktioner och rutiner utan också
vara uppmärksam på och omgående rapportera eventuella risker och hot
mot miljön internt och externt.

VALLENTUNA GLAS AB